Dây thép mạ kẽm 3.8mm

Dây thép mạ kẽm 3.8mm

Dây thép mạ kẽm 3.8mm

Dây thép mạ kẽm 3.8mm

Dây thép mạ kẽm 3.8mm
Dây thép mạ kẽm 3.8mm
Hotline: 028.37547365
Trang chủ Sản phẩm Dây thép mạ kẽm 3.8mm
Độ dày : 3.8mm Đóng gói : 50kg/cuộn
21.10.2016